Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden verwijzen “kindervakantiespelweek”, “werkgroep”, “wij” en “we” naar respectievelijk “Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel” of de werkgroep(en) verbonden aan deze stichting die de activiteiten organiseren. In deze algemene voorwaarden verwijzen “u” en “uw” naar de rechtspersoon die de verantwoordelijk is voor een natuurlijke persoon die in contact treed met de werkgroep, alsmede die natuurlijke persoon zelf. In het geval van een minderjarig persoon betreft dit dus de wettelijke vertegenwoordiger van die minderjarige persoon en de minderjarige zelf. Met “algemene voorwaarden” word verwezen naar de algemene voorwaarden die staan vermeld op de website van de kindervakantiespelweek. De kindervakantiespelweek kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen, in welk geval de herziene algemene voorwaarden vanaf het moment van publicatie op de website van de kindervakantiespelweek van kracht zijn.

Acceptatie

Door een website van de kindervakantiespelweek te gebruiken, een bij zo’n website horende app te installeren en/of te gebruiken en/of een of meerdere personen op te geven voor deelname aan de activiteiten georganiseerd door de kindervakantiespelweek, verklaart u zich op de hoogte te hebben gesteld van deze algemene voorwaarden alsmede ons privacy beleid en hiermee akkoord te gaan. Indien u deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren is het u niet toegestaan een website van de kindervakantiespelweek te gebruiken, een bij zo’n website horende app te gebruiken, personen (zijnde u of anderen) op te geven voor de activiteiten of indien personen reeds opgegeven zijn deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de kindervakantiespelweek. Indien u besluit deze algemene voorwaarden te verwerpen nadat u deze heeft geaccepteerd dient u eventueel reeds geïnstalleerde apps behorende bij een website van de kindervakantiespelweek te verwijderen en eventuele aanmeldingen voor de activiteiten georganiseerd door de kindervakantiespelweek te annuleren. Pas nadat u dit volledig heeft gedaan kunt u deze algemene voorwaarden verwerpen.

Aansprakelijkheid

De organisatie van de kindervakantiespelweek adviseert alle betrokkenen om tijdens de activiteiten oude kleding te dragen en geen dure spullen mee te nemen. Indien toch iets kostbaars (kleding of anders) wordt meegenomen en tijdens de activiteiten beschadigd raakt of zoek raakt kan de organisatie van de kindervakantiespelweek hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Evenmin kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden voor schade of leed veroorzaakt tijdens de activiteiten door een derde partij (bijvoorbeeld een andere deelnemer). In het geval voorwerpen of kleding gevonden worden zal de organisatie naar beste vermogen proberen deze te bergen zodat de rechtmatige eigenaar ze tijdens of binnen een week na de activiteiten kan komen ophalen. De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid voor het vies of beschadigd zijn of raken van voorwerpen of kleding die gevonden zijn.

Gezondheidszorg en veiligheid

Wij doen natuurlijk onze uiterste best om de veiligheid van alle deelnemers, vrijwilligers en omstanders tijdens de activiteiten te waarborgen. In het geval er een zich tijdens de activiteiten toch een ongeluk voordoet zullen wij naar beste inzicht handelen, waarbij het welzijn van het slachtoffer altijd de hoogste prioriteit krijgt. Indien een slachtoffer medische hulp nodig heeft, of daar twijfel over bestaat kunnen wij zonder overleg besluiten om met het slachtoffer naar een medisch specialist te gaan. Hierbij kunnen kosten ontstaan die dan voor rekening komen van de ziektekostenverzekering van het slachtoffer of het slachtoffer zelf.

Discriminatie en sociale omgang

Iedereen die binnen de doelgroep (basisschoolleerlingen) valt mag zich aanmelden voor de activiteiten en iedereen die zich tijdig (op of voor {inschrijving_dicht}) heeft aangemeld mag deelnemen aan de activiteiten van de kindervakantiespelweek. Voor deelnemers die zich na {inschrijving_dicht} wensen aan te melden geld dat de mogelijkheid van deelname afhangt van de verhouding tussen het aantal deelnemers en het aantal vrijwilligers. Wij maken geen onderscheid in religie, uiterlijk of nationaliteit (zolang communicatie in de Nederlandse of Engelse taal mogelijk is). In verband met de locaties is het mogelijk dat mindervaliden niet aan de activiteiten of een deel daarvan kunnen deelnemen. Mindervaliden zijn natuurlijk wel van harte welkom bij de activiteiten waar dit mogelijk is, maar wij adviseren vooraf met de werkgroep in contact te treden om teleurstelling te voorkomen. Helaas kan het gebeuren dat er tijdens de activiteiten iemand word gepest. Ook kan het gebeuren dat iemand die buiten de activiteiten word gepest tijdens de activiteiten van de kindervakantiespelweek in contact komt met diegene die heeft gepest. Wij vinden dit erg vervelend, maar kunnen dit helaas niet voorkomen. Wel kunnen we ingrijpen zodra we van pestgedrag op de hoogte worden gesteld. Dit ingrijpen kan gebeuren door mensen aan te spreken, door de groepsindeling te wijzigen of indien dit niet helpt diegene die zich schuldig maakt aan het pesten zonder restitutie verdere deelname aan (een deel van) de activiteiten te weigeren. In het geval u een slachtoffer van pesterijen of discriminatie bent of kent verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact met de werkgroep op te nemen via het contact formulier, per telefoon of in persoon. Wij zullen iedere melding van pesterijen serieus oppakken, maar zullen de melder hier doorgaans niet altijd nader over informeren.

Klachten procedure

Als u een klacht heeft over een van de activiteiten die is georganiseerd door de kindervakantiespelweek, dan verzoeken wij u die in eerste instantie te uiten bij de werkgroepsleden die verantwoordelijk zijn voor de leeftijdsgroep waar uw klacht betrekking op heeft. Indien u een klacht heeft over een vrijwilliger of een werkgroepslid dan verzoeken wij u vriendelijk deze klacht direct bij onze voorzitter te uiten via het contact formulier. Indien u een klacht heeft over de voorzitter kunt u hierover via het contact formulier contact opnemen met een van de leeftijdsgroepen. Indien een klacht ingediend word zullen wij deze waar mogelijk afhandelen zonder dat de beklaagde word geïnformeerd over wie de klacht heeft ingediend. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat een gesprek tussen u en de beklaagde nodig is, dan word u hier vooraf over geïnformeerd.

Herroeping / annulering aanmelding

Deze aanmelding heeft betrekking op een vrijetijdsbesteding te verrichten tijdens 4 specifieke dagen in augustus, te weten de maandag tot en met de donderdag van de laatste week van de basisschool zomervakantie in de regio Zuid Nederland. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op deze aanmelding, wat betekend dat er na aanmelding geen mogelijkheid is om de aanmelding zonder kosten te annuleren. Indien u een aanmelding onverhoopt toch wil annuleren kunt u hierover contact opnemen met de werkgroep via het contact formulier.

Vragen en opmerkingen:

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, of als u suggesties heeft die ons zouden kunnen helpen om de activiteiten beter te organiseren dan ontvangen we graag een e-mail van u via het contact formulier.