Voor alle leerlingen van de basisschool

De kindervakantiespelweek is een super leuke activiteiten week die in de laatste week van de zomervakantie plaats vind. Tijdens deze week worden er allerlei spelletjes georganiseerd voor de leerlingen van de basisscholen in Son om de kinderen een leuke afsluiting van de zomervakantie te geven en ze meteen ook weer met elkaar te verenigen. Alle leerlingen zijn hierbij welkom, het maakt niet uit op welke school je zit en je hoeft ook geen lid te zijn van een vereniging om mee te kunnen doen.

Om mee te doen met de kindervakantiespelweek moet je je vooraf inschrijven en de deelnemersbijdrage betalen. De kindervakantiespelweek wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd en ook de begeleiding van de kinderen tijdens de activiteiten gebeurd door vrijwilligers. De deelnemersbijdrage is dus alleen een bijdrage in de kosten van de benodigde materialen en voorzieningen.

Tijdens de activiteiten worden de kinderen onderverdeeld in leeftijdsgroepen, zodat het programma goed aansluit en voor iedereen leuk is. Bij de inschrijving is er een onderscheid tussen kinderen die naar groep 1 en 2 gaan en de rest. Dit omdat het programma voor de kleinsten erg anders is. Voor de andere leeftijden is er een inschrijving met een algemeen programma. We ios het zo dat je met kinderen uit je klas in een groepje van ongeveer 8 tot 10 personen wordt ingedeeld. De programma onderdelen zijn uitdagender of juist niet afhankelijk van de leeftijd van de kinderen in het groepje.

Wat jij wil

Soms gebeurt het dat een kind liever in een andere leeftijdsgroep mee wil doen dan waar het op basis van zijn leeftijd zou horen. Dat kan zijn omdat de meeste vriendjes of vriendinnetjes net wat ouder of jonger zijn, of bijvoorbeeld omdat het kind wat langzamer leert dan zijn leeftijdsgenoten. Iedereen is welkom en we willen dat de kindervakantiespelweek voor iedereen leuk is, in zo’n geval kunt u dus gewoon inschrijven voor de leeftijdsgroep die de voorkeur heeft. Wel stellen we het op prijs als u dit even als opmerking aangeeft zodat we weten dat het niet per ongeluk is.

Groepsindeling

Alle deelnemende kinderen verdelen in leeftijdsgroepen zorgt ervoor dat de kinderen een programma aangeboden krijgen dat bij ze past, maar omdat er zoveel kinderen mee doen verdelen we de kinderen binnen een leeftijdsgroep verder op in verschillende teams. Hierdoor kan ieder kind aan de beurt komen en word de wachttijd enorm beperkt.Je wil natuurlijk graag in het groepje bij je vriendjes en of vriendinnetjes. Daarom mag je bij het aanmelden twee namen opgeven van kinderen waarbij je graag in het groepje zou willen. Bij het indelen van de groepjes proberen we altijd om ieder kind bij tenminste een van die twee in te delen en als het even mee zit lukt het ons om je bij allebei in het groepje te zetten.Soms gebeurt het dat de vriendjes/vriendinnetjes die je hebt opgegeven zijn vergeten om zich op te geven. In dat geval kan je ze daar natuurlijk aan herinneren, maar als ze zich allebei niet op tijd hebben opgegeven zullen we proberen je in te delen in een groepje met kinderen uit dezelfde klas.

Vrijwilligers

Ieder groepje wordt begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel de kinderen als de ouders. Een groepje word de hele week door dezelfde vrijwilligers begeleid, zodat jullie elkaar goed leren kennen. De vrijwilligers helpen de kinderen om de spelletjes begrijpen en te spelen. Daarnaast houden ze uiteraard een oogje in het zeil houden om zeker te weten dat iedereen ’s avonds veilig in zijn eigen bedje kan kruipen.Voor vrijwilligers geld ook dat ze zich vooraf moeten aanmelden en dat ze daarbij kunnen aangeven bij welke leeftijdsgroep ze een groepje willen leiden en met wie ze dat samen willen doen. Om een gezonde balans tussen de vrijwilligers en de deelnemers te handhaven hanteren we verschillende minimum leeftijden voor de vrijwilligers bij de verschillende leeftijdsgroepen.De vrijwilligers worden op hun beurt weer begeleid door de werkgroep. De werkgroep bestaat ook uit uitsluitend vrijwilligers, maar zij hebben de taak de activiteiten voor te bereiden en alle activiteiten in goede banen te leiden.