Vrijwillige extra bijdrage

De kindervakantiespelweek wordt geregeld door vrijwilligers en is een stichting zonder winstoogmerk. Om de week voor iedereen toegangkelijk te houden bieden we de week aan beneden kostprijs. Kunt u iets meer missen dan het inschrijfbedrag is uw vrijwillige bijdrage erg welkom. Voorgesteld bedrag 2 euro.