Vrijwillige extra bijdrage

Category:

De kindervakantiespelweek wordt geregeld door vrijwilligers en is een stichting zonder winstoogmerk. Om de week voor iedereen toegangkelijk te houden bieden we de week aan beneden kostprijs. Kunt u iets meer missen dan het inschrijfbedrag is uw vrijwillige bijdrage erg welkom. Voorgesteld bedrag 2 euro.